ידע כללי על משפחות סחלבים שונות

 
מידע שימושי למגדל

 

 
איכויות המים והדישון הנדרשים לגידול תקין

 

 
 
מצעי גידול שונים ותכונותיהם

 

 
 
מחלות ומזיקים הפוגעים בסחלבים ודרכי ההתמודדות איתם

 

 
מידע לבניית חממה לגידול תקין

 

 
 
מצגות החממה שלי במפגשי האגודה

 

ריבוי

ספריית מידע